Διαφήμιση
Διαφήμιση
  • Πρόγραμμα «Επισιτιστικής Και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Για Τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
  • Πρόγραμμα «Στέγασης και Επανένταξης στο Δήμο Πύργου»
  • Φωτογραφικό Υλικό - Κοινωφελής Εργασία στον Τομέα Πολιτισμού
  • Ιστοσελίδα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας από την "ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ"
  • Φωτογραφικό Υλικό - Κοινωφελής Εργασία σε Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ.
  • Υποβάλλοντας την αίτηση ενημερώνεστε άμεσα για σεμινάρια και θέσεις εργασίας που τυχόν σας ενδιαφέρουν