Διαφήμιση
Διαφήμιση
  • Φωτογραφικό Υλικό - Κοινωφελής Εργασία στον Τομέα Πολιτισμού
  • Ιστοσελίδα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας από την "ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ"
  • Φωτογραφικό Υλικό - Κοινωφελής Εργασία σε Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ.
  • Υποβάλλοντας την αίτηση ενημερώνεστε άμεσα για σεμινάρια και θέσεις εργασίας που τυχόν σας ενδιαφέρουν
  • Καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην οικογένεια και των βίαιων εξαναγκασμών στο χώρο εργασίας